วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การเทียบอักษรภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย

ก g, k ต t ภ p
ข kh, k ถ th, t ม m
ค k,kh ธ, ท t, th, dh
ย y ง ng ฑ th
ร r จ j, ch น n
ล l ฉ ch บ b
ว w, v ช ch, sh ป p
ศ, ษ, ส s ซ s ผ ph, p
ห h, hh ฌ sh, ch
ฝ v, fh, ph อ o
ญ y พ p ฮ h
ด d, dh ฟ f, ph

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Windows Live Chat

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ค้นหาบล็อกนี้